Som un grup heterogeni de persones vinculades a la Superilla del Poblenou, que ens hem unit amb l’objectiu comú de participar activament en aquest projecte de cocreació desde les nostres necessitats i els nostres desitjos com a usuaris. Som un grup obert i inclusiu amb edats, procedències, interessos i necessitats diferents i ens uneix la visió comú d’imaginar una ciutat més social i saludable, on l’espai públic que ha ocupat el cotxe es recuperi per les persones. Volem treballar positivament aportant propostes de millora a aquesta superilla en concret perque es converteixi en un espai que tots i totes el sentim com a nostre.

    Objectius:

  • Promoure, donar suport i/o assumir totes les iniciatives de caire cultural, recreatiu, social, urbanístic, etc. que siguin considerades d’interès pel  Col·lectiu Superilla Poblenou. 

  • Participar activament en aquest projecte de cocreació des de les nostres necessitats i els nostres desitjos com a usuaris.

  • Treballar positivament aportant propostes de millora a la Superilla Poblenou  perquè es converteixi en un espai inclusiu que tots i totes el sentim com a nostre.

  • Establir i augmentar la convivència social.
Som associació i pots  unir-te