Horts Plaça Isabel Vila

La Plaça Isabel Vila es troba en el centre de la Superilla del Poblenou, un entorn privilegiat a la nostra ciutat gràcies a la pacificació del trànsit rodat i l'espai guanyat per a les persones. La ubicació dels horts esdevé un espai molt central i protegit en la Superilla i diversos socis del Col·lectiu Superilla Poblenou viuen dins d’aquesta mateixa illa.

Com associació estem molt contents en gestionar temporalment els horts de la plaça Isabel Vila també conegut com a Plaça Dolors Piera, aprofitant l'estructura organitzativa de l’entitat així com la proximitat i les sinèrgies entre els valors de l'hort urbà i els valors de la SuperillaP9. Considerem que la nostra gestió afavorirà que la participació veïnal sigui la més oberta possible tant en el propi veinat de la Superilla com en el del Poblenou en general. 

Actualment, l'hort compta amb 19 parcel·les individuals i 4 bancades de gestió col·lectiva, destinades també a visites escolars, cursets, i qualsevol activitat d’interès social.